Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Informácie a štatistiky

Sme krajinou malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky tvoria 99,9 percentný podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov v slovenskom hospodárstve. V podnikovej ekonomike poskytujú viacej ako 75 percent pracovných príležitostí. Na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty sa podieľajú 50 percentami.

Kybernetickou bezpečnosťou na Slovensku sa v roku 2022 zaoberalo len 31,3 percent malých a stredných podnikateľov.

Až 66,3 percent malých a stredných podnikateľov sa touto problematikou sa nezaoberá a 2,4 percent tvrdí, že nemajú jasnú predstavu čo je kybernetická bezpečnosť. Lebo?

  • Chýbajú ľudia aj vedomosti

Viacej ako polovica (51,8%) malých a stredných podnikateľov, ktorí sa zaoberajú kybernetickou bezpečnosťou uviedla, že im chýbajú odborníci na kybernetickú bezpečnosť.

Až 17,1 percent podnikateľov uviedlo, že z hľadiska kybernetickej bezpečnosti považujú za najviac nedostatkové znalosti a skúsenosti u pracovníkov práve všeobecné znalosti o problematike kybernetickej bezpečnosti.

Až 55,6 percent malých a stredných podnikateľov, ktorí sa zaoberajú kybernetickou bezpečnosťou, si uvedomuje bezpečnostné riziká.

Druhý najväčší vplyv má hrozba incidentu, ktorú si uvedomuje 39,4 percent malých a stredných podnikateľov.

52,9 percent malých a stredných podnikov, ktoré a zaoberajú kybernetickou bezpečnosťou, má rozpočet na kybernetickú bezpečnosť zahrnutý do IT rozpočtu

Zdroj: Slovak Businees Agency a Národný bezpečnostný úrad 2022
Prieskum stavu kybernetickej bezpečnosti v sektore MSP

Útoky vo svete pribúdajú

Takmer 43 percent kybernetických útokov sa zameriava na malé a stredné podniky.

Štúdia spoločnosti Accenture o počítačovej kriminalite potvrdzuje, že len 14 percent z nich je schopných čeliť týmto útokom. Na incidenty súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou vynakladajú v priemere od 826 do viacej ako šesťstotisíc amerických dolárov.

Podľa Svetovej obchodnej organizácie viacej ako 60 percent malých a stredných podnikov zažilo v priebehu roka 2022 kybernetické útoky.

V dôsledku kybernetických útokov prichádzajú firmy o citlivé informácie, financie, ale aj reputáciu na trhu.

V roku 2021 sa priemerná strata z jedného kybernetického útoku vyšplhala až na takmer dvestotisíc amerických dolárov.

Akým hrozbám čelia malé a stredné podniky vo svete


Phishing

Najrozšírenejšou hrozbou, ktorej čelia malé podniky je phishing, ktorý predstavuje 90 percent všetkých porušení.

Za rok 2022 vzrástli o 65 percent a prestavujú obchodné straty vo výške viac ako dvanásť miliárd amerických dolárov. Phishingové útoky sú za posledné roky sofistikovanejšie a útočníci vystupujú stále viac dôveryhodnejšie. Využívajú sociálne inžinierstvo, zameriavajú sa na zamestnancov firiem a nie na technologické slabiny.

Malvér

Malvér dokáže napáchať značné škody. Môže ochromiť zariadenia, ktoré si následné vyžadujú drahé opravy až výmeny. Útočníci sa môžu dostať k údajom a ohroziť tak nielen zamestnancov, ale aj zákazníkov firiem.

Ransomvér

Ransomvérové útoky sú pre malé podniky obzvlášť škodlivé. Až 71 percent útokov ransomvéru cieli na malé podniky!

Priemerné požadované výkupné dosahuje výšku 116 tisíc amerických dolárov. Hackeri sa spoliehajú na to, že menšie podniky zaplatia výkupné, pretože ich dáta nie sú mnohokrát zálohované alebo ich potrebujú na riadny a bezproblémový chod spoločnosti.

Hrozby z vnútra

Malé a stredné podniky čelia aj tzv. hrozbám z vnútra v podobe konania súčasných aj bývalých zamestnancov, obchodných dodávateľov alebo spolupracovníkov.

Títo aktéri majú prístup napríklad ku kritickým údajom a pripisuje sa im až 25 percent porušení ochrany údajov.

Na čo si dávať pozor v roku 2023

Americká technologická spoločnosť Digital Ocean sa vo svojom prieskume zamerala na stav kybernetickej bezpečnosti v malých a stredných firmách na celom svete s viacej ako 550 respondentmi. Zamerali sa aj na konkrétne obavy podnikov.

  • 25 % podnikov uviedlo, že najväčším problémom je nedostatok času na správu zabezpečenia
  • 23 % respondentov označilo ako najväčšiu obavu stratu alebo krádež údajov, nasledovali
  • 12% ransomvérové útoky
  • 10% DDoS útoky

Odborníci medzi hrozby radia aj úniky údajov zapríčinené zamestnancami, sociálne inžinierstvo a útoky na dodávateľské reťazce.