Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Riešenia
kybernetickej bezpečnosti

UEBA

Výber vhodnej technológie | Realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Monitoring | Zmluvný servis

Svoje vzorce správania majú nielen používatelia, ale aj zariadenia. Akákoľvek anomália je signálom, že treba spozornieť. Preto nám v analýzach pomáhajú pokročilé technológie.

Koncept User Behavior Analytics (UBA) v kyberbezpečnosti predstavuje pozorovanie vzorcov správania a anomálií medzi používateľmi.

Analýza používateľského správania a udalostí – User and Event Behavioral Analytics (UEBA) je rozšírenie konceptu UBA tak, že sa pridáva pozorovanie vzorcov správania a aj v zariadeniach a iných technológiách.

  • Hlavnou hnacou silou prechodu z UBA na UEBA je nástup internetu vecí (IoT).
  • Riešenie UEBA využíva strojové učenie na modelovanie správania používateľov a zariadení v podnikových sieťach.

Máme rozsiahle skúsenosti s nasadzovaním oboch typov riešení u klientov alebo ich prevádzkou vo forme služby.

Zistite s nami, ktoré riešenie je pre vaše potreby optimálne, a zvýšte schopnosť identifikácie abnormalít ohrozujúcich vašu bezpečnosť.