Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Riešenia
kybernetickej bezpečnosti

Governance, Risk & Compliance

Architektúra zásad kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov | Rozdielová GAP Analýza | Bezpečnostné audity | Riadenie informačných rizík | Ochrana informácií | Súlad s legislatívou | Školenia na mieru | Hardening systémov a infraštruktúry | Implementácia procesov ISMS | Bezpečnostné dokumentácie a príručky | Bezpečnosť dát

Riadenie informačnej bezpečnosti, manažment informácií, riadenie rizík, súlad s nariadeniami a legislatívou. Proste poriadok a súlad – všade, kam sa pozriete.

Governance Risk & Compliance – GRC riešenia či systémy predstavujú komplex opatrení na všetkých úrovniach a vo viacerých oblastiach v organizácii. Výstupom je efektívne riadenie informačnej bezpečnosti.

  • GAP analýza je technika na určenie krokov, ktoré je potrebné urobiť, aby ste sa posunuli zo súčasného do požadovaného stavu.

Spevnenie (hardening) vašej infraštruktúry je základný pilier bezpečnostných opatrení, ktorými sa dá účinne brániť pred kybernetickými hrozbami.

  • Navrhneme vám na kľúč hardeningové politiky a dohliadneme na ich uvedenie do praxe.
  • Skontrolujeme a postrážime ich dodržiavanie.

Naplniť legislatívne a regulačné požiadavky alebo priemyselné či odvetvové nariadenia môže byť mätúci a komplikovaný proces. Preto využite naše bohaté skúsenosti v oblasti dodržiavania pravidiel. Pomôžeme vám definovať, kde sa momentálne nachádzate, a poskytneme plán na riešenie medzier.

Naše návrhy a riešenia vám pomôžu implementovať požiadavky, ako je napríklad príprava bezpečnostných plánov a dokumentácie alebo nevyhnutných na vybudovanie procesov a postupov.

Spoľahnite sa na našu podporu a asistenciu certifikovaných špecialistov a konzultantov. Pomôžeme pri napĺňaní požiadaviek

  • zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
  • GDPR
  • smerníc NIS 1 a NIS 2
  • ISO 27000