Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Manažované služby
kybernetickej bezpečnosti

Manažovaná služba Log Manažment

Výber vhodnej technológie – vaša investícia alebo prenájom hardvéru a softvéru od nás | Uvedenie do prevádzky a komplexná realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Bezpečnostný monitoring | Reporty | Prenájom špecialistov a expertov | Nastavenie procesov | Nastavenie eskalačných procedúr | Nastavenie pracovných postupov | Garantovaný zmluvný servis podľa definovaných SLA parametrov

Správa logov a záznamov poskytuje úplný prehľad o vašich údajoch z technologickej infraštruktúry, a tým pomáha rýchlejšie odhaľovať bezpečnostné riziká.

Nástroje pre manažment logov zhromažďujú akýkoľvek druh strojovo čitateľných údajov a poskytujú optimalizované možnosti ich ukladania a vyhľadávania.

Schopnosť agregovať, prehľadávať a rýchlo analyzovať dôležité záznamy z viacerých zdrojov vám poskytne užitočné informácie, poznatky a prehľad, ktoré sú potrebné na rýchlejšiu odozvu na bezpečnostné incidenty.

Správu logov a záznamov si predstavte v dvoch krokoch, ktoré sa neustále opakujú

1. Nastavíme agregáciu všetkých záznamov OS, aplikácií, sietí, koncových bodov, virtualizácie, cloudu do jedného bodu.

2. Zabezpečíme triedenie toku údajov a alarmov, a tým aj rýchlejšie odhalenie a zmiernenie možných hrozieb.