Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Manažované služby
kybernetickej bezpečnosti

Manažovaná služba MDR

Výber vhodnej technológie – vaša investícia alebo prenájom hardvéru a softvéru od nás | Uvedenie do prevádzky a komplexná realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Bezpečnostný monitoring | Reporty | Prenájom špecialistov a expertov | Nastavenie procesov | Nastavenie eskalačných procedúr | Nastavenie pracovných postupov | Garantovaný zmluvný servis podľa definovaných SLA parametrov

Väčšina organizácií nemá čas a zdroje budovať si vlastné bezpečnostné operačné centrum ani spracúvať údaje z rôznych bezpečnostných nástrojov.

Využite preto našu službu manažovanej detekcie a odozvy (MDR).

Profesionálny tím a automatizované riešenia nám umožňujú prebrať vaše starosti na svoje plecia.

Robíme to takto

  • Poskytujeme odbornú správu kľúčových bezpečnostných kontrol na preskúmanie výstrah a uľahčenie nápravy.
  • Rozširujeme detekciu hrozieb o pridané expertné zdroje.
  • Eliminujeme únavu z množstva varovaní a preťaženia z falošných poplachov.

Podporíme rýchlejšiu odozvu s funkciami detekcie a reakcie, a to všetko prispôsobené špecifickým potrebám vašej organizácie – bez toho, aby ste museli zvýšiť zložitosť vašej existujúcej bezpečnostnej infraštruktúry.