Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Riešenia
kybernetickej bezpečnosti

Bezpečnosť cloudu

Výber vhodnej technológie | Audity bezpečnosti cloud riešení | Realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Monitoring | Zmluvný servis

Cloud riešenia prinášajú zlepšenú efektivitu, flexibilitu a škálovateľnosť, no zároveň vystavuje dáta novým typom ohrození. Či už sú to aplikačné rozhrania, alebo úniky údajov.

Na ochranu údajov a splnenie legislatívnych požiadaviek je nevyhnutné robustné cloudové kybernetické zabezpečenie – súbor technológií, služieb, ovládacích prvkov a postupov.

  • Poskytovatelia cloudu udržiavajú infraštruktúru aktualizovanú a pravidelne opravujú slabé miesta či bezpečnostné diery.
  • Nikdy však nie je optimálne spoliehať sa na toto základné zabezpečenie, a preto sa o tom presvedčte.
  • Ak podnikáte v Európskom hospodárskom spoločenstve či prenášate údaje cez oceán, pamätajte na Nariadenie GDPR a overte si, či si plníte zákonné povinnosti.

Využite naše skúsenosti a služby. Pomôžeme vám vybrať vhodné nástroje a zavedieme postupy, ako riziká narušenia údajov alebo kompromitácie účtov v prostredí cloudu minimalizovať.