Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Manažované služby
kybernetickej bezpečnosti

Manažovaná služba SIEM

Výber vhodnej technológie – vaša investícia alebo prenájom hardvéru a softvéru od nás | Uvedenie do prevádzky a komplexná realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Bezpečnostný monitoring | Reporty | Prenájom špecialistov a expertov | Nastavenie procesov | Nastavenie eskalačných procedúr | Nastavenie pracovných postupov | Garantovaný zmluvný servis podľa definovaných SLA parametrov

Na včasnú a efektívnu identifikáciu skrytých hrozieb je v súčasnosti nevyhnutné kontinuálne analyzovať protokoly a údaje zo siete aj z aplikácií.

Naši analytici vyhodnocujú a preverujú podozrivé udalosti v systéme SIEM, aby odhalili hrozby skôr, než dôjde k škodám.

Riešenie je postavené na výkonnej analýze, normalizácii, klasifikácii a kategorizácii.

Aktívne kontroluje a porovnáva vaše historické protokoly s viacerými zdrojmi

  • s dátami zbieranými v reálnom čase z vašich zariadení,
  • s neustále aktualizovanými informačnými kanálmi hrozieb,
  • bezpečnostnými podpismi a udalosťami zisťovania anomálií.

Identifikované podozrivé udalosti a riziká sú prezentované v intuitívnom riešení SIEM, ktoré môžete prevádzkovať sami alebo využiť služby nášho strediska bezpečnostných operácií AliSOC.

AliSOC dôsledne monitoruje, analyzuje a triedi udalosti a incidenty 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Prioritné výstrahy okamžite posielame vášmu tímu, aby sa podarilo včas identifikovať vznikajúce hrozby a predchádzať škodám.