Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Riešenia
kybernetickej bezpečnosti

SOAR

Výber vhodnej technológie | Realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Monitoring | Zmluvný servis

Technológie vám pomáhajú porozumieť a predchádzať incidentom a rýchlo reagovať. Celý tento proces si predstavte ako zohratý orchester, kde má všetko svoj čas a úlohu.

Technológia bezpečnostnej orchestrácie, automatizácie a odozvy – Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) pomáha koordinovať, vykonávať a automatizovať úlohy medzi rôznymi ľuďmi a nástrojmi.

Hlavné prínosy riešenia SOAR sa dajú zhrnúť v štyroch bodoch

1. Vďaka integrácii s produktmi tretích strán nie sú jednotlivé bezpečnostné systémy izolované.

2. Incident zistený jedným nástrojom sa automaticky prenesie do ďalších bezpečnostných systémov, čo pomáha expertom adekvátne reagovať.

3. Automatizovane sa vytvárajú digitálne pracovné postupy, ktoré definujú, ako postupovať pri analýze incidentov a akú reakciu zvoliť

4. Odbremeníte administrátorov od množstva rutinných manuálnych činností, ktoré zaberajú drahocenný čas.

Máme dlhoročné skúsenosti s nasadzovaním SOAR. Poraďte sa s nami, čo všetko vám táto technológia môže priniesť.