Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Riešenia
kybernetickej bezpečnosti

NG Firewall, IDS/IPS systémy

Výber vhodnej technológie | Realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Monitoring | Zmluvný servis

Nová generácia firewallov umožňuje identifikovať aj najnovšie typy hrozieb a obsahuje aj ďalšie ochranné funkcie detekcie a prevencie prienikov.

Firewall je jedným z nástrojov na zabezpečenie súkromnej siete, ktorý monitoruje a filtruje prichádzajúcu a odchádzajúcu sieťovú prevádzku na základe vopred stanovených bezpečnostných zásad a politík organizácie.

Firewally novej generácie (New Generation Firewall) poskytujú viaceré pokročilé funkcie

  • Kontrolujú údaje na hlbšej úrovni, a tým umožňujú identifikovať a blokovať hrozby, ktoré by inak zostali ukryté.
  • Môžu obsahovať ochranné funkcie detekcie a prevencie prienikov (IDS/IPS). Tie monitorujú a analyzujú vašu sieťovú prevádzku z hľadiska známok možných prienikov. Pri zistení narušenia dokážu automatizovane reagovať, napríklad zrušením paketov alebo ukončením relácií.

Nechajte si pri výbere vhodných nástrojov poradiť. Vyhnite sa investíciám do technológií, ktoré nepotrebujete alebo ich pre nedostatok špecialistov nedokážete využiť.

Okrem poradenstva a implementácie sa naši experti v prípade potreby o vaše zariadenia na základe zmluvného servisu postarajú. Alebo si technológie môžete od nás prenajať ako manažovanú službu.