Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Manažované služby
kybernetickej bezpečnosti

Manažovaná služba IoT/OT bezpečnostný monitoring

Výber vhodnej technológie – vaša investícia alebo prenájom hardvéru a softvéru od nás | Uvedenie do prevádzky a komplexná realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Bezpečnostný monitoring | Reporty | Prenájom špecialistov a expertov | Nastavenie procesov | Nastavenie eskalačných procedúr | Nastavenie pracovných postupov | Garantovaný zmluvný servis podľa definovaných SLA parametrov

Svety sietí IT a prevádzkových technológií (OT) sa čoraz viac prepájajú. Útočníkom sa tým otvárajú nové možnosti zneužitia vstupných bodov a citlivých údajov.

Poskytujeme služby riadenej detekcie a odozvy pre prostredia operačných technológií (OT) aj priemyselných riadiacich systémov (ICS).

Chránime vás rýchlou identifikáciou kritických zraniteľností a rozšírením celkovej viditeľnosti hrozieb vo vašich sieťach IT a OT.