Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Manažované služby
kybernetickej bezpečnosti

Manažment zraniteľností Vulnerability management

Výber vhodnej technológie – vaša investícia alebo prenájom hardvéru a softvéru od nás | Uvedenie do prevádzky a komplexná realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Bezpečnostný monitoring | Reporty | Prenájom špecialistov a expertov | Nastavenie procesov | Nastavenie eskalačných procedúr | Nastavenie pracovných postupov | Garantovaný zmluvný servis podľa definovaných SLA parametrov

Manažment zraniteľností, čiže Vulnerability Management, je efektívna a nevyhnutná služba pre budovanie kybernetickej odolnosti.

Lebo – každá reťaz je iba taká silná ako jej najslabší článok. Platí to aj o kybernetickej obrane.

  • Identifikujeme relevantné zraniteľnosti vašej organizácie a hrozby pre vaše vzácne aktíva.
  • Zároveň poskytneme ľudí, procesy a technológie pre úplný alebo čiastočný manažment zraniteľností, a to presne na základe vašich potrieb a požiadaviek.

Vďaka našej plne spravovanej službe porozumiete zraniteľnostiam, ktoré pre vašu organizáciu predstavujú najväčšie riziko, aby ste ich mohli rýchlo a efektívne eliminovať.

Touto službou získate

  • viditeľnosť a meranie aktív, hrozieb a slabých miest vašej organizácie,
  • pohľad na zmeny prostredia a vplyv na vašu bezpečnostnú pozíciu,
  • rýchlu a prioritnú nápravu identifikovaných zraniteľností.

Spoznajte relevantné riziká a zraniteľnosti pre vaše podnikanie skôr, ako bude príliš neskoro.