Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Manažované služby
kybernetickej bezpečnosti

Manažovaná služba XDR/EDR/NDR

Výber vhodnej technológie – vaša investícia alebo prenájom hardvéru a softvéru od nás | Uvedenie do prevádzky a komplexná realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Bezpečnostný monitoring | Reporty | Prenájom špecialistov a expertov | Nastavenie procesov | Nastavenie eskalačných procedúr | Nastavenie pracovných postupov | Garantovaný zmluvný servis podľa definovaných SLA parametrov

Pokročilé útoky sa dnes vyhýbajú nástrojom na ochranu perimetra. Preto je pri obrane pred novodobými kybernetickými rizikami nevyhnutné vedieť incidenty detegovať a reagovať na ne naprieč celým IT prostredím vrátane koncových bodov, siete a cloudu.

Kľúčom k lepšiemu zabezpečeniu proti pokročilým perzistentným hrozbám je väčšia viditeľnosť pri zisťovaní aktérov a ich akcií, a tým aj skrátenie času odozvy.

Extended Detection and Response (XDR) je nová moderná služba kybernetickej bezpečnosti, ktorá pod jednu strechu zjednocuje viaceré riešenia na odhaľovanie a reakciu na rizikové udalosti.

XDR je evolúciou EDR, keďže rozširuje ochranu nad úroveň koncových bodov. Vďaka analýzam viacerých zdrojov telemetrie odhaľuje aj sofistikované techniky útokov a zvyšuje tak mieru ochrany vašej infraštruktúry aj dát.

Naše riešenia sa nespoliehajú výlučne na detekciu hrozieb založenú na strojovom učení. Používame hybridnú analytiku, ktorá kombinuje strojové učenie, detekciu založenú na pravidlách a inteligenciu hrozieb na analýzu aktivity siete, používateľov a hostiteľa.

Vďaka tomuto holistickému prístupu dokážete v reálnom čase odhaľovať bočný pohyb, exfiltráciu, kompromitáciu malvéru, ransomvér a iné hrozby.

So službou XDR od nás získavate

  • úplnú viditeľnosť a prehľad o údajoch v rámci siete, koncových bodov a bezpečnostných technológií,
  • monitorovanie a analýzy udalostí vrátane upozornení na možné riziká, ktorým treba venovať pozornosť,
  • schopnosť rýchlo identifikovať hrozby a adekvátne na ne reagovať,
  • možnosť odhaliť pokročilé útoky, ktoré sa vyhýbajú nástrojom perimetra, a tým aj identifikovať nové zraniteľnosti.

Posuňte s nami zabezpečenie vašich koncových bodov na vyššiu úroveň.