Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Riešenia
kybernetickej bezpečnosti

Riešenia XDR/EDR/NDR

Výber vhodnej technológie | Realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Monitoring | Zmluvný servis

Komplexná kyberbezpečnostná služba, ktorá zastrešuje viaceré riešenia pre odhaľovanie a reakciu na rizikové udalosti. Lebo na rýchlosti v kyberbezpečnosti záleží.

Pokročilé útoky sa dnes vyhýbajú nástrojom na ochranu perimetra. Preto je pri obrane pred novodobými kybernetickými rizikami nevyhnutné vedieť incidenty detegovať a reagovať na ne naprieč celým IT prostredím vrátane koncových bodov, siete a cloudu.

Kľúčom k lepšiemu zabezpečeniu proti pokročilým perzistentným hrozbám je väčšia viditeľnosť pri zisťovaní aktérov a ich aktivít, a tým aj skrátenie času odozvy.

  • Nástroje Endpoint Detection and Response (EDR) sú zamerané na zisťovanie a vyšetrovanie podozrivých aktivít. Predstavte si ich ako „lovcov hrozieb“, čo zároveň umožňuje aj rýchlejšie reagovať na pokročilé útoky
  • Extended Detection and Response (XDR) je evolúciou EDR, keďže rozširuje ochranu ešte nad úroveň koncových bodov. Využíva analýzy viacerých telemetrických zdrojov a odhaľuje tak aj sofistikované techniky útokov a tým zvyšuje mieru ochrany infraštruktúry aj dát u zákazníkov

Riešenia sa však nespoliehajú výlučne iba na detekciu hrozieb založenú na strojovom učení. Používame hybridnú analytiku, ktorá kombinuje strojové učenie, detekciu založenú na pravidlách a inteligenciu hrozieb na analýzu aktivity siete, používateľov a hostiteľa.

Vďaka tomuto holistickému prístupu dokážete v reálnom čase odhaľovať bočný pohyb, exfiltráciu, kompromitáciu malvéru, ransomvér a iné hrozby.

S riešením alebo službou XDR od nás získate

  • úplnú viditeľnosť a prehľad o údajoch v rámci siete, koncových bodov a bezpečnostných technológií,
  • monitorovanie a analýzy udalostí vrátane upozornení na možné riziká, ktorým treba venovať pozornosť,
  • schopnosť rýchlo identifikovať hrozby a adekvátne reagovať,
  • možnosť odhaliť pokročilé útoky, ktoré sa vyhýbajú nástrojom perimetra, a tým aj identifikovať nové zraniteľnosti.

Rozhodnite sa preto pre pokročilé riešenie, ktoré posúva zabezpečenie vašich koncových bodov na vyššiu úroveň.