Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Manažované služby
kybernetickej bezpečnosti

Manažovaná služba Threat Hunting

Výber vhodnej technológie – vaša investícia alebo prenájom hardvéru a softvéru od nás | Uvedenie do prevádzky a komplexná realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Bezpečnostný monitoring | Reporty | Prenájom špecialistov a expertov | Nastavenie procesov | Nastavenie eskalačných procedúr | Nastavenie pracovných postupov | Garantovaný zmluvný servis podľa definovaných SLA parametrov

Súčasné sofistikované útoky zneužívajú na maskovanie aj legitímne nástroje a pri prenikaní do sietí obetí ich nezastaví ani bezpečnostný perimeter.

  • Preto je dôležité vykonávať hĺbkové skúmanie potenciálnych rizík, identifikovať škodlivé aktivity, ktoré sa vyhli detekcii, a zmierňovať hrozby pre aplikačné programové rozhrania (API).

Pochopenie kontextu ohrozených systémov je bez podporných údajov časovo náročné. Obzvlášť, ak je nevyhnutné predkladať regulačným orgánom dôkazy po narušení bezpečnosti.

Využite naše znalosti v obranných aj útočných taktikách kybernetickej bezpečnosti. S naším know-how a pokročilými technikami vyhľadávania identifikujeme vážne hrozby, ktoré mohli preniknúť cez váš bezpečnostný perimeter.

  • Naši lovci hrozieb rozšíria a doplnia vašich bezpečnostných analytikov či váš tím reakcie na incidenty.
  • Spolupracujeme na forenzných analýzach a odhaľujeme miesta, kde hrozby narušili systémy vo vašej sieti.

Uvoľníte tak tlak, ktorému podlieha váš interný tím, a zároveň zachováte úplnú kontrolu nad zabezpečením vašich technológií.

Naši experti zabezpečia každodenné monitorovanie a postarajú sa o triedenie bezpečnostných upozornení, pričom budú proaktívne reagovať na zistené hrozby.