Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Manažované služby
kybernetickej bezpečnosti

AliSOC

Výber vhodnej technológie – Vaša investícia alebo prenájom hardvéru a softvéru od nás | Uvedenie do prevádzky a komplexná realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Bezpečnostný monitoring | Reporty | Prenájom špecialistov a expertov | Nastavenie procesov | Nastavenie eskalačných procedúr | Nastavenie pracovných postupov | Garantovaný zmluvný servis podľa definovaných SLA parametrov

Security Operation Center (SOC), čiže Stredisko bezpečnostných operácií, predstavuje ucelený systém monitoringu, reportingu a riešení incidentov s dôrazom na ich predchádzanie.

Technológie a dáta tak zabezpečíte prostredníctvom garantovanej servisnej zmluvy s definovanými SLA parametrami, procesmi a eskalačnými postupmi.

Službou AliSOC (ALISON Security Operation Center) získate komplexný kontinuálny monitoring kybernetickej bezpečnosti s prístupom k našim vyškoleným špecialistom, k technológiám s prvkami umelej inteligencie, ako aj k osvedčeným postupom a procesom.

Výhody využívania služieb AliSOC sú na strategickej a operatívnej úrovni a riešia dlhodobý nedostatok profesionálov v tejto oblasti

  • znížite zložitosť kybernetickej bezpečnosti,
  • získate prístup k špičkovým odborníkom, nástrojom a know-how,
  • zlepšíte bezpečnostné politiky a monitoring, vrátane včasných varovaní o bezpečnostných udalostiach,
  • maximalizujte investície a zlepšite svoju odolnosť voči hrozbám.

Náš tím ALISON Security Operations Center sleduje a monitoruje, zisťuje a reaguje na potenciálne hrozby 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.