Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

AliMaxi

ALISON riešenia pre veľké podniky

Výber vhodnej technológie | Realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Monitoring | Zmluvný servis

Na riešenia a projekty, ktoré sme za ostatné desaťročia dodali, sa spoliehajú významné verejné aj súkromné organizácie.

Naše kyberbezpečnostné riešenia slúžia bankám a finančným inštitúciám, výrobným podnikom, pomáhajú mestám aj obciam a chránia bezpečnosť Slovenskej republiky.

Uvedomujeme si, že pracujeme v náročnej a dynamickej oblasti a stretávame zákazníkov s rôznymi potrebami a úrovňou bezpečnosti. Preto na jednej strane zvyšujeme svoje znalosti a kompetencie a na druhej strane zostávame vnímaví, aby sme pochopili vaše potreby a váš biznis.

Piliere našich úspešných riešení

 • Nepreferujeme žiadnu platformu.
 • Nezvýhodňujeme žiadneho výrobcu či technologického dodávateľa.
 • Navrhujeme len to, čo skutočne potrebujete, a nič navyše.
 • Garantujeme opatrenia, ktoré sú efektívne a zodpovedajúce vášmu rozpočtu.
 1. Poradenstvo v kyberbezpečnosti
 2. Realizácie
 3. Tréningy a školenia
 4. Zabezpečenie prevádzky
 5. Posúdenie kybernetickej odolnosti
 6. Aplikačná bezpečnosť
 7. SASE architektúra
 8. Manažment zraniteľností
 9. Riešenia XDR/EDR/NDR
 10. AliSOC
 11. SIEM
 12. SOAR
 13. UEBA
 14. NG Firewall, IDS/IPS systémy
 15. Log Manažment
 16. Bezpečnosť cloudu
 17. Ochrana kódu
 18. Governance, Risk & Compliance
 19. Threat Report