Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Riešenia
kybernetickej bezpečnosti

SIEM

Výber vhodnej technológie | Realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Monitoring | Zmluvný servis

Pre včasnú a efektívnu identifikáciu skrytých hrozieb je v súčasnosti nevyhnutné kontinuálne analyzovať protokoly a údaje zo siete aj z aplikácií. A reagovať.

Riešenie Security Information and Event Management (SIEM) pomáha zisťovať, analyzovať a reagovať na bezpečnostné hrozby

Naši odborníci vyhodnocujú a preverujú podozrivé udalosti v systéme SIEM, aby odhalili hrozby skôr, než dôjde k škodám. Riešenie je postavené na výkonnej analýze, normalizácii, klasifikácii a kategorizácii.

SIEM aktívne kontroluje a porovnáva vaše historické protokoly s viacerými zdrojmi

  • s dátami zbieranými v reálnom čase z vašich zariadení,
  • s neustále aktualizovanými informačnými kanálmi hrozieb,
  • bezpečnostnými podpismi a udalosťami zisťovania anomálií.

Identifikované podozrivé udalosti a riziká sú prezentované v intuitívnom rozhraní, ktoré môžete prevádzkovať sami alebo využiť služby strediska bezpečnostných operácií AliSOC.

AliSOC dôsledne monitoruje, analyzuje a triedi udalosti a incidenty 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Prioritné výstrahy okamžite posielame vášmu tímu, aby sa podarilo včas identifikovať vznikajúce hrozby a predchádzať škodám.