Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Riešenia
kybernetickej bezpečnosti

Posúdenie kybernetickej odolnosti

Audit | Analýza | Školenia | Testovanie | Revízie postupov, procedúr, politík, plánov, testovacích scenárov | Návrh politík a stratégie

Kybernetická odolnosť je kombináciou pripravenosti a schopnosti obnoviť prevádzku po bezpečnostnom incidente. Ako ste na tom a ako rýchlo sa dokážete zotaviť?

Kybernetická odolnosť nespočíva iba v potenciáli útok identifikovať a odraziť, ale taktiež sa z prípadného incidentu čo najskôr zotaviť.

Ak ste pripravení, dokážete sa lepšie brániť a tým aj minimalizovať dosahy možných kybernetických útokov. Rýchla obnova vráti vašu organizáciu späť do normálneho, bezpečného stavu s minimalizáciou strát.

Pri hodnotení kybernetickej odolnosti vám pomôžu nasledujúce otázky:

  • Čo je vo vašej firme ohrozené kyberútokmi?
  • Aké typy kyberútokov môžu nastať?
  • Aké sú pravdepodobné prístupové body vektora hrozieb?
  • Ako v súčasnosti reagujete na kyberútoky?
  • Ako je riadená kyberbezpečnosť vašich systémov a siete?
  • Ako testujete kybernetické hrozby a zraniteľnosti?
  • Ako často testujete plány, postupy a systémy kyberbezpečnosti?
  • Do akej miery sú zamestnanci a vrcholový manažment oboznámení s postupmi v prípade kyberbezpečnostných udalostí?
  • Sú členovia vášho tímu kybernetickej bezpečnosti adekvátne vyškolení?
  • Ako vaša organizácia v minulosti reagovala na bezpečnostný incident a ako ste sa z toho poučili?

Scenár spolupráce budovania kybernetickej odolnosti v desiatich krokoch

1. Identifikujeme relevantné hrozby.

2. Určíme riziká – vytvoríme zoznam rizík a systémov, ktoré je potrebné chrániť.

3. Identifikujeme potenciálne kybernetické útoky a možné prieniky do vašich systémov.

4. Preskúmame, ako organizácia v súčasnosti vie reagovať na útoky.

5. Zabezpečíme, aby boli súčasné IT prostriedky a zdroje chránené pred útokmi.

6. Testujeme systémy na kybernetické hrozby, odhaľujeme zraniteľnosti.

7. Otestujeme vaše plány a postupy riešenia kybernetickej bezpečnosti.

8. Vyškolíme členov vášho tímu kybernetickej bezpečnosti.

9. Preškolíme zamestnancov a špeciálne vrcholový manažment.

10. Vykonáme audit po kybernetických útokoch a navrhneme odporúčania na nápravu politík, plánov, postupov, lepšieho zabezpečenia systémov a technológií.