Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti
Helpdesk
+421 2 59 499 499
Manažované služby kybernetickej bezpečnosti

Riešenia
kybernetickej bezpečnosti

Manažment zraniteľností

Výber vhodnej technológie | Realizácia | Poradenstvo a konzultácie | Rozvoj | Monitoring | Zmluvný servis

Každá reťaz je iba taká silná ako jej najslabší článok. Platí to aj o kybernetickej obrane. Preto neustále monitorujeme databázu zraniteľností a dôsledne aktualizujeme. Všetko a stále.

Ako prvý krok identifikujeme relevantné zraniteľnosti vo vašej organizácii a hrozby pre vaše vzácne aktíva. Poskytneme vám ľudí, procesy a technológie pre úplný alebo čiastočný manažment zraniteľností, a to presne na základe vašich potrieb a požiadaviek.

Vďaka našej plne spravovanej službe porozumiete zraniteľnostiam, ktoré pre vašu organizáciu predstavujú najväčšie riziko, aby ste ich mohli rýchlo a efektívne eliminovať.

Získate

  • viditeľnosť a meranie aktív, hrozieb a slabých miest vašej organizácie,
  • pohľad na zmeny prostredia a vplyv na vašu bezpečnostnú pozíciu,
  • rýchlu a prioritnú nápravu identifikovaných zraniteľností.

Predchádzajte relevantným rizikám, lebo „potom“ už bude neskoro. Spolu identifikujeme zraniteľnosti pre vaše podnikanie a optimalizujeme riešenie.